O Fair Trade

Fair Trade nie je charita či humanitárna hnutie, ale jednoducho spravodlivý obchod, ktorý ponúka férové ​​obchodné podmienky producentom. Cieľom aj základnou myšlienkou je väčšia spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Teda nevykořisťovat pestovateľov, ale rešpektovať výrobné náklady a cenu ľudskej práce, tvoriť trvalo udržateľný obchod a chrániť životné prostredie v danom mieste.

 

Bez detskej práce a za primeranú cenu


Výrobky označenom logom Fairtrade, World Fair Trade Organization, Fair for Life, Contigo, Naturland Fair, Fairobchod a ďalšími garantujú, že za ich produkciu nestojí nútená ani detská práca. Ich producenti navyše dostali za svoj tovar spravodlivo zaplatené. Preto môžu investovať do budúcnosti a získať šancu vymaniť sa z chudoby vlastnými silami.

Jednotliví drobní pestovatelia sa teda združujú do družstiev a miesto nevýhodných obchodov s podloudnými priekupníkmi spracovávajú a exportujú danú surovinu spoločne. Vďaka väčšiemu objemu obchodu sa tak dostanú aj na medzinárodný trh. Systém Fair Trade potom tieto združenia podporuje v projektoch, z ktorých má dlhodobý prospech celá komunita. Ide napríklad o stavbu škôl, ciest, zdravotných stredísk alebo spracovateľského závodu.

 

Ohľaduplne tiež k našej planéte


Pri potravinách s fairtradovým logom si môžete byť tiež istí tým, že boli vypestované šetrne k životnému prostrediu. Preto sa prevažná väčšina našich výrobkov chváli aj značkou BIO.

"Nie je v našej moci zabezpečiť spravodlivosť na celom svete, môžeme k nej ale aspoň trochu prispieť a nakupovať férovo. Je predsa lepšie zapáliť len jednu sviečku ako nariekať nad tmou. "

 

Fair Trade, alebo Direct Trade?


Aj keď sa zdá, že ide len o drobnosť v štýle písania, rozdiel je pomerne dôležitý.

Fair Trade (dve slová - s veľkými písmenami v angličtine, s malými v slovenčine) označuje myšlienku spravodlivého obchodu všeobecne. Pod termínom "fair trade" si tak možno predstaviť koncept férového obchodu všeobecne.

Naproti tomu "Fairtrade" (napísané jedným slovom s počiatočným veľkým písmenom) je už konkrétna aplikácia tohto konceptu, ktorú definovala Fairtrade Labelling Organization (FLO). Tá stanovila podmienky certifikácie, systém kontroly a určila aj pravidlá, za ktorých môže byť na obale daného výrobku jej ochranné logo FAIRTRADE ® (písané pre zmenu veľkými písmenami). Takých organizácií je ale viac a každá má svoje pravidlá a svoje certifikačnej logo - napríklad Fair for Lifenebo World Fair Trade Organization (WFTO).

V našom obchode sa striedajú všetky tieto tri logá a rad ďalších.

Direct Trade (čiže priamy obchod) kladie dôraz na krátky dodávateľský reťazec v podobe priameho vzťahu medzi producentom a odberateľom. Na rozdiel od Fair Trade tu nie je žiadna inštitúcia, ktorá by dodržiavanie férovosti obchodu kontrolovala. Garantom férového prístupu je tu iba daný obchodník a je na zákazníkovi, či má v danú firmu dôveru. Existujú síce základné pravidlá pre tento typ obchodovania, ich dodržiavanie však žiadna tretia osoba nekontroluje.

Príkladom tohto prístupu v našom sortimente je Gepa, El Puente, Contigo, Zotter a ďalšie, teda organizácie, ktoré vznikli až o desiatky rokov skôr ako samotná certifikácia Fairtrade a do istej miery práve ich pravidlá určila podobu Fairtrade aj Fair Trade.

Späť do obchodu